Langkah-Langkah Dispute

1
carijasa marketplace jasa terlengkap

Penyedia Jasa melakukan permintaan pembayaran

2
carijasa marketplace jasa terlengkap

Klien menolak permintaan pembayaran dengan alasan pekerjaan belum selesai. Disertai pula bukti pekerjaan.

3
carijasa marketplace jasa terlengkap

Penyedia Jasa menerima dispute dari Klien

4
carijasa marketplace jasa terlengkap

Klien diminta untuk melanjutkan project atau memutuskan project*

1
carijasa marketplace jasa terlengkap

Penyedia Jasa melakukan permintaan pembayaran

2
carijasa marketplace jasa terlengkap

Klien menolak permintaan pembayaran dengan alasan pekerjaan belum selesai. Disertai pula bukti pekerjaan.

3
carijasa marketplace jasa terlengkap

Penyedia Jasa tidak setuju dengan keputusan Klien. Disertai pula dengan bukti pekerjaan

4
carijasa marketplace jasa terlengkap

Tim Carijasa akan membantu untuk mediasi. Pembayaran akan diserahkan kepada pemenang mediasi*

TOP SERVICES